Indkomne forslag til generalforsamling

Bestyrelsen stiller følgende forslag til den Ordinære Generalforsamling d. 10. marts 2016.

1.       Klubben opretter en fond eller lignende hvor de penge som er sparet op på lokalekontoen flyttes over i. Generalforsamling giver bestyrelsen lov til at bestemme præmisserne for denne løsning. Det skal være en enig bestyrelse, der godkender løsningen.

2.       Alle de andre værdier på driftskontoen, lagerværdier, udstyr osv. overføreres til den nye klub Århus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do, når denne er klar mht. kommunen, banken osv.

Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Indkaldelse 
Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber har i snart et år haft til huse under samme tag. Medlemmerne har sammen deltaget i fælles træning og arrangementer af forskellig art, og de to klubbers bestyrelser har i gennem lang tid deltaget i fælles bestyrelsesmøder. I praksis har vi således i et lille år fungeret som én klub, blot ikke formelt.

Tiden til at tage det næste skridt er oprunden.

Bestyrelserne i de to klubber har forberedt en sammenlægning af klubberne i en ny forening, som skal være det formelle fundament for en ny stor taekwondo klub i Aarhus. Klubbens navn bliver Aarhus Syd Taekwondo Klub – Tang Soo Do, og skal bygge på det bedste i begge klubber: Rummelighed, kvalitet, tradition, erfaring, fornyelse og meget andet.

På overfladen vil intet som følge af etableringen af den nye klub være forandret, men der vil være opstået en klarere organisation og på sigt også en bedre kommunikation mellem bestyrelse, instruktører og medlemmer. Således vil der i udgangspunktet være de samme hold, de samme instruktører og de samme goder i klubben som også fremover vil have til huse på adressen L. A. Rings Vej 54. Men vi forventer, at der vil spire en endnu stærkere holdånd blandt ledelse, instruktører og medlemmer som vil kunne fornemmes af alle og som vil gøre det muligt for os at løfte flere og bedre projekter sammen.

Den nye klub vil blive en realitet ved en stiftende generalforsamling hvor begge klubbers medlemmer vil blive indkaldt. Forslag til vedtægter vil være at se på de to klubbers nuværende hjemmesider (klik her)og evt. ændringsforslag til afstemning skal være bestyrelserne i hænde senest 8 dage før den stiftende generalforsamling. 

Forslag kan sendes på E-mail til metin@aydin.dk

For at kunne deltage i generalforsamlingen, komme med ændringsforslag og stemme herom, er det en forudsætning, at være medlem i en af klubberne.

Således indkaldes du hermed til stiftende generalforsamling Aarhus Syd Taekwondo Klub Tang Soo Do.

Dato: 10.03.2016
Klokkeslæt: 21:30-22:30
Sted: L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Afstemning om vedtægter, herunder behandling af indkomne forslag til vedtægter
4. Behandling af andre indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Evt.

Efter realiseringen af den nye klub vil de to klubber formelt eksistere i nogen tid endnu, men de nuværende aktiviteter vil blive overført til den nye forening i takt med, at formaliteterne falder på plads med Kommune, DTaF, DIF, udlejer, forsikringsselskab etc.
Vi glæder os til at se dig, det bliver en god dag for os alle sammen!

På vegne af Aarhus Syd og Viby Taekwondo Klubber
Metin Aydin og Johnny Troelsen

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling
Torsdag, den 10. marts 2016 kl. 20:30
i Viby Taekwondo Klub

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden forlægger beretning
  3. Kassereren forlægger regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  6. Valg af 2 revisorer og ditto suppleanter.
  7. Eventuelt.

Forslag til pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Viby Taekwondo Klub - Tang Soo Do

Sider